Наукова діяльність

Details

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри історії та етнополітики Інституту української філології за 2006 рік


І. Основні показники НДР
1. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується (без сумісників)               6 осіб. У тому числі на повну ставку працюють 5 осіб. Серед них 1 викладач пенсійного віку.
При цьому в складі кафедри 4 кандидати наук, доценти, 1 кандидат наук, старший викладач, 1 старший викладач.
У звітному році проводилась підготовка кандидатів наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України: надано відповідно до плану одну трьохмісячну творчу відпустку старшому викладачу кафедри Л.В. Пилипенко.
Науково-дослідну роботу в звітному році виконували 6 осіб.
2. Друкована продукція в 2006 році (чисельник – число найменувань видань, знаменник – обсяг в друкованих аркушах).
Загальний об’єм видань за рік – 28 / 47,58 др. арк.
Монографії – 2 / 24,83 др. арк.
Підручники для вищої школи – 2 / 8 др. арк.
Статті в українських журналах і наукових збірниках – 24 / 14,75 др. арк. Відрецензовано зі своєї спеціальності 3 кандидатські дисертації.
У 2006 році кафедра співпрацювала з НАН України: було залучено провідних фахівців НАН України до участі у наукових конференціях та читанні курсів лекцій. У лютому 2006 р. кафедрою спільно з Інститутом історії України НАН України було проведено “круглий стіл” на тему “Хрущовська „відлига”: передумови, реалії, наслідки. (з приводу 50-річчя ХХ з’їзду КПРС)”.
Продовжує свою роботу наукова школа „Соціальна історія України ХХ ст.” під керівництвом доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента       НАН України В.М. Даниленка.
Наукова школа почала формуватися у 1980-ті роки. За час діяльності наукової школи під керівництвом професора В.М. Даниленка було підготовлено 19 кандидатів наук, 2 доктори наук, підготовлено десятки монографій і сотні наукових статей.
У працях В.М. Даниленка та його учнів і послідовників на основі теоретико-методологічного синтезу історії та соціології всебічно аналізується історія українського суспільства ХХ ст., його трансформація, історія соціальних структур, процесів та явищ. Велика увага приділяється вивченню історії освіти, науки, культури, української мови, церкви, соціальних та міжнаціональних відносин, повсякденного життя конкретних людей і конкретних соціальних і національних груп, умов праці, побуту. Об’єктом вивчення є як історія конкретних соціальних явищ, так і цивілізаційні “процеси великої тривалості”, соціальні рухи. Спільними для праць школи є погляд на історію з соціальної та соціокультурної точки зору.
Професор В.М. Даниленко є лауреатом премії імені М. Грушевського НАН України (1998), Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).
За звітний період професорсько-викладацький склад кафедри взяв участь у                 ІІ Міжнародній науковій конференції „Національна інтелігенція в історії та культурі України у ХІХ – ХХ ст.” (Вінниця, 26-27 жовтня 2006 р.), у                           ІІ Міжнародних Драгоманівських читаннях (Київ, жовтень 2006 р.).
ІІ. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри
Науковий напрям: Теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти.
Колективна тема: Розвиток освіти в Україні ХХ ст.:
1. Соціальні засади розвитку освіти в Україні в ХХ ст. (В.М. Даниленко)
2. Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Україні 1920 – 30-ті рр. (В.Г. Шарпатий)
3. Організаційно-педагогічна та наукова діяльність Софії Русової в період національно-визвольної революції України (1917 – 1920 рр.) (Д.С. Рященко)
4. Освітня політика в Україні у 20 – 30-ті роки ХХ ст. (О.В. Позняк)
5. Українська історіографія ХІХ – ХХ ст. (І.М. Жиленкова)
6. Соціальна політика радянської України у повоєнний період  (1945 – 1955 рр.) (Л.В. Пилипенко)
7. Мовне питання в українському національному русі у другій половині ХІХ –на початку ХХ ст. (О.М. Казакевич)
Замовник: кафедра.
Виконавці: колектив кафедри.
Керівник: В.М. Даниленко.
Тема, яка досліджується професорсько-викладацьким складом кафедри, знайшла своє висвітлення в монографічному дослідженні доц. В.Г. Шарпатого, ряді статей в презентативних наукових збірниках. Вона розроблялася в проблемно-хронологічному, тематичному та персоналістичному напрямках. Зокрема, праці професора В.М. Даниленка присвячені загальним проблемам розвитку освіти і науки в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Ним опубліковано 46 біографічних статей, які репрезентують життєвий і творчий шлях діячів культурно-освітнього процесу в Україні. Результати наукових досліджень професора В.М. Даниленка були представлені на ІІ Міжнародній науковій конференції “Національна інтелігенція в історії та культурі України у  ХІХ – ХХІ ст.” (Вінниця, 26-27 жовтня 2006 р.)
У монографії і 7 статтях доцента В.Г. Шарпатого широко досліджено проблему соціального забезпечення в УРСР (20 – 30-ті рр. ХХ ст.): розкрито функціонування системи соціального страхування, особливості пенсійного забезпечення, проаналізовано розвиток системи місцевих органів соціального забезпечення робітників і службовців, у тому числі і педагогічних працівників.
Об’єктом науково-дослідної роботи доцента О.В. Позняк стала освітня політика в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. Публікації доцента І.М. Жиленкової, доцента Д.С. Рященка, старшого викладача Л.В. Пилипенко також торкаються актуальних проблем розвитку освіти в Україні.
Старший викладач О.М. Казакевич продовжує плідну роботу з дослідження педагогічно-наукової та громадської діяльності П.Г. Житецького.
Викладачі кафедри взяли активну участь у ІІ Міжнародних Драгоманівських читаннях (Київ, жовтень 2006 р.), доповідачі акцентували увагу на проблемі національної і державницької ідеї в концепції М.П. Драгоманова.


   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 188 guests and no members online

   

Всього відвідувань  

7675044
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2217
13658
83272
6490767
491690
419444
7675044

Your IP: 66.249.76.104
Server Time: 2020-02-29 03:35:19
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ