Керівництво і склад кафедри

Details

Керівництво і склад кафедри стилістики української мови

1.      Кадровий склад кафедри:

-         усього викладачів – 6

-         з них штатних – 6

-         докторів наук, професорів – 1

-         кандидатів наук, доцентів – 2

-         кандидатів наук, викладачів – 3

-         віковий ценз: до 30 р.- 1; 30-40- р. – 3; понад 60р. – 2.

Очолює кафедру стилістики української мови Мацько Любов Іванівна 

дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, відмінник народної освіти, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Мацько Л.І. народилася 9 лютого 1939 року в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) в 1962 році.

-     Трудову діяльність почала вчителькою української мови і літератури в школі -інтернаті в с. Іванівка Великописарівського району Сумської області. (вересень 1961р.).

Мацько Л. І.  висококваліфікований фахівець у галузях української теоретичної   лінгвістики, лінгвориторики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, прагмалінгвістики, лінгводидактики середньої школи (старшої ланки) і вищої професійної освіти;

-     викладач навчальних курсів сучасної української мови, стилістики і культури мови, історії української літературної мови, вступу до мовознавства, лінгвістичного аналізу, культури української мови,  риторики в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова;

-  науковий керівник аспірантів і докторантів (30 кандидатів і докторів наук);

- науковець-лінгвіст і методист: має понад 300 публікацій, з них 35 - це монографії, підручники, навчальні посібники, словники, методичні видання з української мови для старшокласників і студентів. Особливо популярним серед старшокласників і вступників до вузів є кілька навчальних посібників: “Українська мова” (для старшокласників і абітурієнтів; 1992р., 1993р., 1995р., 1996р., 2000р., 2003 р., 2005 р., 2007 р.); “Українська мова” (збірники диктантів, переказів). З 1992 року кожний старшокласник-випускник користується підготовленими  проф. Мацько Л. І.  Навчальними посібниками, дидактичним забезпеченням випускних і вступних екзаменів. 

Професор Мацько Л.І. – керівник наукової школи функціональної лінгвістики української мови та лінгводидактики і методики викладання української мови в  основній та старшій ланках середньої школи і у вищій  школі (з 1988 р.). Роботи Л.І. Мацько спрямовані на орієнтацію мовної підготовки учнів-старшокласників, гімназистів, ліцеїстів до продовження навчання у вищій школі, до досконалого володіння українською літературною мовою, до мовнокомунікативної фахової конкурентноздатності їх на суспільному ринку праці. Під керівництвом академіка АПН України Мацько Л.І.  вивчаються питання розвитку  української мови, стилістики, культури мови, лінгвістики тексту, риторики.

Відзнаки: Мацько Л. І. має  2 відзнаки Польської Народної республіки за педагогічну діяльність – Медаль Едукації Народової (1975 р.) і Золотий Знак Товариства Польсько-радянської дружби (1976 р.); Відмінник освіти України (1999 р.); Заслужений працівник народної освіти України (2000 р.), нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004р.)

Викладацький склад кафедри:

Христенок Віра Федорівна

 

Лариса Вікторівна Кравець

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Автор більше 40 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукової діяльності: стилістика української мови, культура української мови, риторика, лінгвістика тексту, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, аксіологічна лінгвістика.

Основні публікації:

1.     Метафора і метонімія – два центри тропеїчної системи. // Культура слова. – 2000. – №55 – 56.  С.30 – 36.

2.     Риторика: від джерел до сучасності. // Українська мова і література в школі. – 2000. – №5.  С.42 – 46.

3.     Навчальна програма курсу «Текстознавство» для студентів спеціальності українська мова і література та редагування.  К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2001.  25 с.

4.     Стилістика української мови: Практикум: Навч. посіб. / За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища школа, 2004. – 199 с.

5.     Явище підтексту та засоби його вираження в художньому творі. // Українська мова і література в школі. – 2004. – №1.  С.58 – 61.

6.     Генітивна метафора як елемент текстової структури // Українська мова – 2005. – №1. – С. 60 – 71.

7.     Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів. Навчальний посібник. – Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с. (у співавторстві з Мацько Л.І., Солдаткіною О.В.)

8.     Концепт “душа” в українській поезії ХХ століття: метафоричний компонент // Рідний край – 2005. – № 2 (13). – С. 56 – 59.

9.     Метафора у лінгвофілософських теоріях ХХ століття // Українська література в загальноосвітній школі – 2006. – №6. – С.42 – 45.

10. Антропоморфна метафора в поезії ХХ століття // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, “Альма-матер”, 2005. - №3(6). – С. 213 – 220.

11. Метафора і інтелектуалізація поетичної мови // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Т. 52. – С. 168 – 178.

12. Метафора і концепт: теоретичний аспект // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К.: Знання України, 2006. – С.104 – 106.

13. Художня метафора як засіб формування мовної картини світу // Мовознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2006. – Частина І. – С.87 – 91.

14. Метафори міфологічного походження в українській поезії ХХ століття // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип.12. – С.93 – 103.

15. Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Тернопіль: В-во Астон, 2006. – С.371 – 377 (надіслано також до Болгарії).

16. Культура української фахової мови: Посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с. (у співавторстві з Мацько Л.І.)

17. Метафорична репрезентація концепту “ЧАС” в українській поезії ХХ ст. // Українська лінгвостилістика у сучасній науковій парадигмі. – К., 2007.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Денискіна Ганна Олександрівна 

(27.02.1979р.н.)

З 1995р. по 2000р. навчалася  на факультеті української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Після закінчення цільової аспірантури з вересня 2004 року працювала на кафедрі стилістики української мови факультету української філології на посаді асистента, а згодом – викладача. 19 квітня 2005 року захистила дисертацію на тему “Структурні і комунікативні параметри жанру вільного інтерв’ю (на матеріалі телепередач 2000-2004 років)”. Було підготовлено і видано у наукових збірниках та журналах 10 статей.

Проводить консультації, семінарські заняття, читає лекції з курсів „Історія української літературної мови”, ”Типологія помилок”, „Стилістика української мови” (Інститут української філології), „Основи лінгвістичних досліджень” (вечірній факультет) і „Сучасна українська літературна мова” (Інститут корекційної педагогіки та психології). Розробила курси лекцій та підготувала методичний матеріал для проведення практичних занять  з „Історії української книги і друкарства”, „Історії редагування,”  „Літературного редагування”.

Проводила науково-дослідну роботу з держбюджетної теми "Теоретико-методологічні засади лінгвістичного аналізу тексту, його зміст, місце і значення в системі підготовки філологів". Бере участь у роботі  з планової наукової теми, яка є складовою частиною комплексної кафедральної теми. Щороку виступає з доповідями на звітних конференціях викладачів університету, а також бере активну участь у міжнародних наукових конференціях. З 2005р. виконує обов’язки профорга кафедри.

Зі студентами перших – четвертих курсів відвідували музеї Києва, побували на екскурсії в місті Умань. Є наставником та організатором студентської команди КВК "Укр.NET" Інституту української філології, займалася культурно-освітньою роботою, проводила виховні заходи, бесіди з питань культури української мови в гуртожитку №2 зі студентами 307 ВС, де  є куратором. Постійно ініціює випуски стінгазет зі статтями, що написані,  власноруч відредаговані та оформлені студентами третього курсу Інституту української філології. 

 

 

 

 

 

   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 153 guests and no members online

   

Всього відвідувань  

7641088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8170
13711
49316
6490767
457734
419444
7641088

Your IP: 46.229.168.163
Server Time: 2020-02-26 15:51:16
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ