Наукова діяльність

Details

Наукова діяльність викладачів кафедри журналістики за 2007 рік

І. Монографії:

1. Жадько В.О. Історична память в системі духовності українського соціуму (соціально-філософський аспект): Монографія. – К.: Департамент, 2007. – 437 с.

 

ІІ. Навчально-методичні посібники:

 

1.           Жадько В.О. У пам’яті Києва: Науковий фотоілюстрований довідник-посібник / Автор проекту, текстів, світлин та упорядник – письменник, професор: Віктор Олексійович Жадько. – К.: ПП «Видавництво «Фенікс», 2007. – 480 с.

2.           Куляс П.П. Типологія помилок: таблиця девіацій: Навч. посібник. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 5 друк. арк. (подано до друку)

 

III. Методичні розробки:

1.     Харчук О.В., Ситник О.В. Коректура (Методичні рекомендації: зміст лекцій, плани лабораторних занять, тексти для самостійної роботи). – К.: Видавниче підприємство «Альфа – М», 2007. – 64 с.

 

IV. Статті в журналах і наукових збірниках:

1.                 Жадько В.О. Соціально-філософська педагогічна діяльність як основа вираження історичної памяті особистості // Нова парадигма: Журнал наукових праць.– К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2007. – Вип.62. – С.68-77.

2.             Жадько В.О. Збереження культурної спадщини як форма відродження історичної памяті українського соціуму // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 64. – С. 64 – 71.

3.             Жадько В.О. Історична память як функція національної ідеї та духовності: проблема взаємозвязку // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 65. – С. 69 – 76.

4.             Жадько В.О. Микола Аркас як фундатор відродження історичної памяті та духовності півдня України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. праць / Гол. Ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА. – 2007. – Вип. 30. – С. 5 – 14.

5.             Жадько В.О. Соціально-філософська педагогічна діяльність як основа вираження історичної памяті особистості // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 62. – С. 68 – 77.

6.                 Рогова П.І. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: історія і сучасність // Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність: Зб. ст. / НАН України. НБУВ. – К., 2007. – С. 97–113. – Бібліогр.: 16 назв.

7.                 Рогова П.І. До 155‑річчя Володимира Науменка: Книжк. вист. у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / П. Рогова, Н. Рудницька // Освіта України. – 2007. – 20 лип. (№ 53/54). – С. 2.

8.                 Рогова П.І. Інформаційні технології для освітнього простору: Доповідь, виголошена на відкритті Ресурсного інформаційно-освітнього центру // Шкіл. б‑ка плюс. – 2007. – Жовт. (№ 19). – С. 6–8.

9.                 Рогова П.І. Інформаційний ресурс бібліотеки: стан і перспективи: [Наук. дослідж. „Теоретичні засади формування всеукр. інформ. ресурсу з питань психол.-пед. науки та освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського”] // Пед. газ. – 2007. – Лют. (№ 2). – С. 3.

10.            Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки // Енциклопедія освіти / АПН України. – 2007. – С. 694–697.

11.            Рогова П.І. Система науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України: стан та перспективи // Педагогічна і психологічна науки в Україні: [Зб. наук. пр.] до 15‑річчя АПН України / АПН України; Редакц. рада: В. Г. Кремень (голова) та ін. – К., 2007. – Т. 1: Теорія та історія педагогіки. – С. 195–208. – Бібліогр.: 10 назв.

12.            Рогова П.І. Формування системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи // Історія науки і біографістики [Електронний ресурс]: Міжвідом. темат. зб. – 2007. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/inb/2007-2/07rpinpb.html; 31.07.07.

13.            Рогова П.І. Фоторепортаж з Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: [Основні завдання та напрями діяльності бібліотеки як головної книгозбірні освітянської галуз і України та науково-дослідної установи АПН України] // Пед. газ. – 2007. – Верес. (№ 9). – С. 4: фото. – (Всеукраїнський день бібліотек). (0,1)

14.        Рогова П.І. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського // Енциклопедія освіти / АПН України. – 2007. (подано до друку)

15.        Рогова П.І. Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як чинник підвищення педагогічної майстерності педагогів позашкільної освіти // Матеріали Міжнар. конф.: Зб. наук. пр.– 2007. (подано до друку)

16.            Рогова П.І. Науково-дослідна і науково-методична діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у контексті реформування освіти в Україні // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11-12. (подано до друку)

17.        Рідкісні і цінні видання з психолого-педагогічних питань у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / П. І. Рогова, В. А. Зотова // Зб. наук. пр. Харк. держ. наук. б‑ки ім. В. Г. Короленка. – 2007. (подано до друку)

18.        Савенкова Л.В. Приоритетные направления в работе библиотеки педагогического университета по информационному обеспечению учебного процесса [Электронный ресурс] Материалы 14-й Международной конф. «Крым-2007. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». 9-17 июня 2007 г. – М.: ГПНТБ, 2007.

19.        Савенкова Л.В. Формування у студентів інформаційної культури як основа самоосвіти // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17 Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 6. – С. 157 – 161.

20.        Савенкова Л.В. Електронна каталогізація рідкісних видань з флндів наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ: Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції. Донецьк, 2007. – Д.: ДонУЕТ, 2007. – С. 170 – 173.

21.        Ситник О.В. Відродження української видавничої справи в період українізації // Збірник наукових праць – К., 2007.

22.        Ситник О.В. Мова і зміст шкільних підручників як засіб інтелектуального розвитку та формування творчої особистості громадянина України // Збірник «Наукові і освітянські методології та практики» – К., 2007 (подано до публікації)

23.        Ситник О.В. Використання програмно-педагогічних засобів навчання як засіб динамічного унаочнення // Тези IV Всеукраїнського форуму українців – К., 2007 (подано до публікації)

24.        Чепуренко Я.О. Інформаційно-аналітичні та налітико-прогностичні дисципліни у системі підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зр. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2007. – С. 267 – 269.

V. Доповіді:

1.            Ситник О.В. Активізація творчих здібностей учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін засобами інформаційних технологій. // Наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти». Київ. – Квітень, 2007 р.

   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 166 guests and no members online

   

Всього відвідувань  

7675648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2821
13658
83876
6490767
492294
419444
7675648

Your IP: 46.229.168.140
Server Time: 2020-02-29 04:22:35
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ