Наукові публікації

Details
Hits: 6450

Список публікацій викладачів кафедри журналістики

І. Монографії (1/15):
1. Жадько В.О. Історична пам’ять в розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект): Монографія. - К.: ПП "Павлушка", 2006, - 480 с. – 15 др. арк.

ІІ. Навчально-методичні посібники (2/29,87):
1. Афанасьєва К.О. Авторське право. Практичний посібник. К.: Атіка, 2006. – 224 с. – 11,77 др. арк.
2. Тестові завдання для вступників до вищих навчальних закладів України / Уклад. О.В. Харчук. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 18,1 др. арк.

ІІІ. Методичні розробки (1/1):
1. Харчук О.В. Програми з вступних випробувань в Інституті іноземної філології (у співавт.). – К.: друкарня НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 10 с. – 1 др. арк.

     ІV. Статті в журналах і наукових збірниках (15/7,1):
1. Жадько В.О. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства про охорону історичних пам’яток як основи духовності суспільства та особистості.//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 54. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 239 с. – С. 78-87. – 0,7 др. арк.
2. Жадько В.О. Формування історичної пам’яті майбутнього спеціаліста у процесі навчання та краєзнавчо-пошукової діяльності (соціально-філософський аспект): проблеми і перспективи. // Практична філософія. - № 1. – 2006 р. – С. 70-75. – 0,4 др. арк.
3. Жадько В.О. Журналістика як активний засіб формування історичної пам’яті та духовності особистості вчителя.// Вища освіта України. – 2006.- № 2. – С.73-77. – 0,3 др. арк.
4. Жадько В.О. Національна ідея як соціально-філософська парадигма духовності. // Нова парадигма: Журнал наукових праць./ Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 57. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 239 с. – С. 66-78. – 0,8 др. арк.
5. Куляс П.П. Теорія помилок і практика редагування. Про курс, корисний не лише для журналістів // Вища освіта України. – 2006. - № 1. – С. 80-88. – 0,7 др. арк.
6. Куляс П.П. Теорія помилок і практика редагування // Вища освіта. – 2006. - № 1. – С. 80-88. – 0,6 др. арк.
7. Куляс П.П. Класифікація помилок у писемній комунікації // Інноваційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі вищих закладів освіти. – Полтава, 2006. – С. 62-64. – 0,4 др.арк.
8. Куляс П.П. Перший журнал у сфері вищої освіти // Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Зб. наукових праць. Ч. 2. – К., 2006. – С. 219-225. – 0,6 др. арк.
9. Воронова М.Ю. Роль порівняння в літературно-критичному портреті (психолінгвістичний аспект). – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. - № 14. – 2006. – С. 55-59. – 0,3 др. арк.
10.  Ситник О.В. Роль шкільних підручників у розширенні пізнавальних інтересів і можливостей учнів. // Збірник наукових праць, випуск 6. «Проблеми сучасного підручника». Вересень, 2006 р. - 0,8 др. арк.
11.  Савенкова Л.В. Інформаційні бібліографічні ресурси про М.П. Драгманова в Інтернеті// Другі Міжнародні Драгоманівські читання. Вип. 1. – К., 2006. – С. 40-45. - 0,3 др. арк.
12.  Савенкова Л.В. Самостоятельная работа студентов с ИПС библиотеки университета // Материалі 13-й Международной конф. – М.: ГПНТБ, 2006. – С. 87-92. - 0,4 др. арк.
13.  Афанасьєва К. О. Правовые аспекты редакторской деятельности. Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве.: Сб. материалов научно-практической конференции. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2006. – 600 с. – С. 119-121. – 0,1 др. арк.
14.  Афанасьєва К. О. Зародження книговидавничої справи в Іспанії (XV-XVIII ст.). // Вісник книжкової палати. – 2006. - № 4. – С. 13-15. – 0,2 др. арк.
15. Афанасьєва К. О. Журналістські твори у «тенетах» українського законодавства.// Інтелектуальна власність. – 2006. - № 9. – С. 24-29. – 0,5 др. арк.

        V. Тези (2/0,5):
1. Ситник О.В. Графіка і семантика тексту підручників. // Тези Міжнародної конференції «Українська освіта у світовому просторі». Жовтень, 2006 р. – С. 20-23. - 0,2 др. арк.
2. Ситник О.В. Використання інформатичних ППЗ як засіб динамічної наочності. // Тези. Матеріали ІV Міжнародного форуму УВКР. Серпень, 2006 р. – С. 56-59. - 0,3 др. арк.