Наукова діяльність

Details

Інформація про науково-дослідну роботу

кафедри української літератури

                                                       

І. Основні показники НДР.

1. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується (без сумісників)  12 осіб. В тому числі на повну ставку і більше працюють  10 осіб. Серед них викладачів пенсійного віку 1        .

При цьому в складі кафедри (штатних):

академіків   0  ,

член-кореспондентів  0,

докторів наук, професорів 1 ,

кандидатів наук, доцентів 6,

кандидатів    наук,    ст.    викладачів    1 ,   

старших викладачів 1    ,

викладачів    1 , 

асистентів 2.

У звітному році проводилась підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальністю (шифр) (чисельник - план, знаменник - фактично виконано):

а)                направлено до докторантури -  0

б)               направлено на посади наукових співробітників -0

в)               надано 6-ти місячних творчих відпусток -0

г)                направлено до цільової аспірантури -0

д)               захищено докторських дисертацій -0

є)                 захищено кандидатських дисертацій -0

ж)                переведено на посади стажистів дослідників -0

 з)               надано 3-х місячних творчих відпусток -0

Науково-дослідну  роботу  в  звітному  році   виконували 12 осіб, не виконували 0 осіб . Однак не всі опублікувалися.


2. Друкована продукція в 2006 році 

(чисельник-число найменувань видань, знаменник-обсяг в друкованих аркушах)

Загальний обсяг видань за рік – 61/167,15

Монографії – 2/46,3

Підручники (всього) – 1/10,3

в т.ч. для середньої школи – 0

для вищої школи – 1/10,3

Навчально-методичні посібники (всього) –  2/47,7

в т.ч. для середньої школи – 1/31,7

для вищої школи – 1/16

Збірники наукових праць – 1/10

Методичні розробки – 3/19,8

Статті в журналах і наукових збірниках –51/32,8

в т.ч. українських – 48/30,45

зарубіжних – 1/1,5

Тези- 1/0,25

(Додається список друкованої продукції.)

    Отримано патентів –0

Отримано премій:

міжнародних - 0

державних - 0

академічних – 0

(вказати дані авторів).

Відрецензовано:

Кандидатських     дисертацій     зі     своєї     спеціальності
(кількість) 5 , із суміжних (кількість) 2 , докторських дисертацій зі своєї спеціальності (кількість) 1, із суміжних (кількість) 0.

Підготовлено кандидатів наук  2 (підготували проф. ПогребенникВ.Ф., проф.Гуляк А.Б., спеціальність 10.01.01 – українська література).

Дані про співробітництво з АПН та НАН України .  

       Участь у видавничому проекті НАНУ „Шевченківський словник”

 ( Погребенник В.Ф.), друк статей у академічних журналах „Січ”, „Світогляд”, „Народна творчість і етнографія „ (Погребенник В.Ф.); проведення  за участю науковців Інституту літератури  Всеукраїнської конференції до 140- річчя В.Леонтовича.

Діюча провідна наукова школа та основні показники її
діяльності .

    Герменевтична школа  ( проф. Погребенник В.Ф., докторант Йолкіна Л.В.) – досліджено творчість І.Франка,  О.Кобилянської й інших., висвітлено реляцію „автор – твір – читач” тощо.

    У зв”язку з приходом в Україну передових  перспективних  західних  методологій  по кафедрі української літератури 2002 року зародилась герменевтична наукова школа. Провідні професори кафедри (Погребенник В.Ф., Гуляк А.Б.) і доценти (СавченкоІ.В., Йолкіна Л.В.) апробували у своїх наукових працях герменевтичний метод. Основою для герменевтичних розробок став психологічний аспект розуміння спадщини українських письменників-класиків. Увага до цілісного душевно-духовного життя літератури в певну добу чи окремо взятого письменника зумовила розвиток учасниками школи мистецтва літературознавчого тлумачення, принципово відкритої інтерпретації художнів стилів. Герменевтичний метод частково реалізувався у розділах підручників, посібників та наукових статтях на Україні і закордоном.

 Загальна кількість видань завідувача кафедри української літератури проф.Погребенника В.Ф. – 346, підготовлено 6 кандидатів  наук, готуються  2 докторанти.

Участь    у    міжнародних    конференціях,    симпозіумах,
конгресах:  „Іван Франко : дух, наука, думка, воля”(Львів – керівник секції, доповідач  В.Ф.Погребенник); 14- та міжнародна  конференція НДІУ ( Київ – доповідач В.Ф.Погребенник), „Масова література” (Бердянськ – доповідачі  Погребенник В.Ф., Осьмак Н..Д., Йолкіна Л.В., Ліпницька І.М., Данькевич Ю.В.); „Конференція до 200- річчя О.Стороженка” (Брест).

Обрано членом зарубіжних, державних академій: 0

Отримані нагороди:0

Участь наукових робіт у виставках, конкурсах . На виставці наукової продукції викладачів НПУ імені М.Драгоманова.

II.    Результати    науково-дослідної    роботи    викладачів

кафедри (згідно тематичного плану)

Науковий напрям: Зміст, форми, методи  і засоби фахової підготовки вчителів.

Проблема :  Дослідження проблем гуманітарних наук ( літературознавство).           

Тема :  Шляхи розвитку української літератури 17- 20 ст.                                       

Замовник: Міністерство освіти і науки України                                                     

Виконавці:  колектив кафедри                                                                                    

Отримані результати. Колектив кафедри дослідив  ліричний , епічний ліро – епічний  і драматичний дискурс українських митців перших десятиріч ХХ ст.

( О.Олесь, В.Винниченка та ін., зокрема футуристів) до авангардизму включно; виявлено також основні особливості  змісту, форми агіографічної спадщини Д.Туптала. Крім „материкової” до оперативного поля дослідження, залучено яскравих представників діаспорного письменства (І.Костецький) та вітчизняного 2-ї половини ХХ ст. (О.Гончар), що призвело до висновків про специфіку реалізмоцентричного типу літератури в ХХ ст. Результати дослідження представлено в ХІ випуску збірника „Сучасний погляд на літературу”, підготованому 1 томі спадщини М.Драгоманова й ін. публікаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 


 

   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 181 guests and no members online

   

Всього відвідувань  

7675044
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2217
13658
83272
6490767
491690
419444
7675044

Your IP: 66.249.76.104
Server Time: 2020-02-29 03:35:19
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ