Тематика дипломних робіт

Details

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
з історії України
для студентів Інституту української філології
спеціальність "Українська мова і література та історія"

1. Північне Причорномор'я і Римська імперія.
2. Боспорське царство: феномен греко-варварських взаємовпливів.
3. Готи на Півдні України: від держави Германаріха до князівства Феодоро.
4. Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці.
5. Етногенез українського народу.
6. Повсякденне життя давньоруського міста.
7. Жінка в повсякденному житті давньоруського середньовіччя.
8. Релігійні уявлення давніх слов'ян.
9. Києворуська спадщина та дискусії з приводу її приналежності.
10. Історіографія історії України литовсько-руської доби (ХІ – ХV ст.).
11. Походження українського козацтва: історіографія проблеми.
12. Кримсько-татарське ханство в історії України.
13. Соціально-правова організація Запорозької Січі.
14. Українське козацтво у міжнародних відносинах у другій половині XVI ст.
15. Українське козацтво в російсько-турецьких війнах.
16. Етапи становлення і розвитку української козацької держави Б. Хмельницького.
17. Українська шляхта у XVII ст.
18. Братські школи в Україні (ХVІІ ст.).
19. Україно-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст.
20. Українсько-російські відносини другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
21. Україна очима іноземних подорожніх XVIII ст.
22. Охотницьке військо у військово-політичній системі Лівобережного Гетьманату.
23. Історичний портрет Северина Наливайка.
24. Історичний портрет Максима Кривоноса.
25. Історичний портрет Івана Богуна.
26. Історичний портрет Андрія Войнаровського.
27. Петро Могила та його спадщина.
28. Український національно-визвольний рух ХІХ ст.
29. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в українському національному русі другої половини ХІХ ст.
30. Становище національних меншин в Наддніпрянській Україні у ХІХ ст.
31. Польсько-українські стосунки в першій половині ХІХ ст.
32. Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині ХІХ ст.
33. Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія.
34. Москвофільський рух у Галичині як суспільно-політична течія.
35. Радикальний рух у Галичині як суспільно-політична течія.
36. Культурно-освітня та соціально-економічна діяльність земств в Україні (60-х – 90-х років ХІХ ст.).
37. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій
половині ХІХ ст.
38. Життєвий рівень найманих робітників цукрової промисловості в пореформений період (60-х-90-х років ХІХ ст.).
39. Міське самоврядування на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.
40. Динаміка етнонаціональних змін в Україні у ХІХ ст.
41. Вища освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.
42. Становлення та розвиток системи жіночої освіти в Україні.
43. Повсякденне життя сім'ї парафіяльного священика у ХІХ ст.
44. Купецтво в Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст.
45. Соціальне становище українського селянства Лівобережної України в 60 – 90 рр. ХIХ ст.
46. Український студентський рух на західних землях у ХІХ – на початку ХХ ст.
47. М.П. Драгоманов: педагогічна діяльність.
48. Громадсько-культурна діяльність М.П. Драгоманова.
49. Історичні погляди М.П. Драгоманова.
50. Селянський рух в Україні у період визвольних змагань (1917 – 1920 рр.).
51. Аграрні реформи українських урядів (1917 – 1920 рр.).
52. Національне питання в діяльності українських урядів (1917 – 1920 рр.).
53. Перша українська гімназія – трудова школа імені Т. Шевченка в Києві (1917 – 1930 рр.)
54. В.Ф. Дурдуківський – педагог і культурно-освітній діяч.
55. Роль західноукраїнської інтелігенції в українізаційних процесах Радянської
України (1920 – 30-ті рр.).
56. Громадсько-політична діяльність М. Грушевського.
57. Наукова діяльність М. Грушевського.
58. Громадсько-політична та науково-просвітницька діяльність В. Винниченка.
59. Військово-політична діяльність С. Петлюра.
60. Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні українського
народу.
61. Громадсько-політична діяльність Д. Дорошенка.
62. Наукова та громадсько-політична діяльність С. Єфремова.
63. Громадська діяльність Євгена Чикаленка.
64. Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала.
65. Громадсько-політична та просвітницька діяльність Софії Русової.
66. Становлення геополітичної думки в Україні.
67. Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр.
68. Аграрне питання в Україні в 1917 – 1920 рр.
69. Внутрішня політика уряду Української держави гетьмана П. Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.).
70. Український студентський рух на західних землях у ХІХ – на початку ХХ ст.
71. Студентство радянської України в 20 – 30 рр. ХХ ст.
72. Сталінщина проти української інтелігенції (20 – 30-ті рр. ХХ ст.).
73. Терор голодом, як основний засіб боротьби з опозицією в УРСР.
74. Голодомори в Україні у ХХ ст.: порівняльний аналіз.
75. Становлення системи соціального забезпечення в Радянській Україні.
76. 51. Політичний портрет П. Шелеста.
77. Політичний портрет В. Щербицького.
78. Духовна сутність більшовизму.
79. Боротьба з великодержавним шовінізмом в 1920 –30-х рр. в УРСР.
80. Духовенство в Радянській Україні 1920 – 1930-х років.
81. Динаміка суспільної свідомості українського селянства 1920 – 1930-х рр.
82. Греко-католицька церква в УРСР.
83. Національно-просвітницькі пріоритети діяльності М.О. Скрипника.
84. Протидії сільського населення політиці "колективізації" в УРСР.
85. Українсько-польське протистояння в Західній Україні (1939 – 1945 рр.).
86. Роль битви за Дніпро 1943 р. у перебігу Другої світової війни.
87. Інтеграція західноукраїнських земель до складу УРСР (1945 – 1955 рр.).
88. Міжетнічні відносини в радянській Україні у повоєнний період.
89. Православна церква в Радянській Україні в добу пізнього сталінізму (1945 – 1953 рр.).
90. Повсякденне життя студентської молоді у перше повоєнне десятиліття (1945 –
1955 рр.).
91. Діяльність П.Г. Тичини у галузі освіти.
92. Громадсько-політична діяльність І. Багряного.
93. Україна в міжнародних економічних відносинах (1960 – 1980-і рр.).
94. Етнополітичні процеси на Закарпатті у 60 – 80-х рр. XX ст.
95. Етнонаціональний розвиток Закарпаття: історичний і політичний аспект.
96. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.
97. Проблема збереження культурної спадщини в незалежній Україні.
98. Вища педагогічна освіта в Україні періоду незалежності.

   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 158 guests and no members online

   

Всього відвідувань  

7676287
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3460
13658
84515
6490767
492933
419444
7676287

Your IP: 34.204.183.113
Server Time: 2020-02-29 05:09:56
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ