Історія створення кафедри

Деталі
Перегляди: 11037

       Історія створення кафедри стилістики української мови

Кафедра стилістики української мови почала працювати з 1988 року. Очолює кафедру з часу її заснування випускниця університету Заслужений працівник освіти України, академік АПН України, доктор філологічних наук, професор Мацько Любов Іванівна, створивши викладацький склад з молодих науковців – випускників університету і визначивши актуальну проблематику лінгвостилістичних досліджень українських художніх текстів. Кафедра забезпечувала викладання таких лінгвістичних дисциплін: стилістику української мови на філологічному і педагогічному факультетах, історію української літературної мови на філологічному і дефектологічному факультетах, лінгвістичний аналіз тексту, культуру української мови на філологічному факультеті та українську мову на всіх, крім філологічного та педагогічного факультетах і на педагогічному відділені.

Тут працювали випускники філологічного факультету доц. Л.Г. Погиба, канд. філол наук: Л.О.Ставицька, Л.Л.Шевченко, С.В. Шевчук, С.С. Савицький, Л.В.Іванова, Л.Г.Сніжко, Харчук О.В., Васильченко В.М., Маленовський Ю.Л., Герасименко Л.В.

Традиційно склалися міцні творчі взаємовідносини кафедри з Інститутом української мови та Інститутом мовознавства ім. О.Потебні НАН України, кафедрою сучасної української мови, кафедрою історії української мови  Інституту філології Національного університету ім.. Т.Шевченка, іншими навчальними закладами різних типів.

Підготовку в докторантурі, аспірантурі та стажування при кафедрі стилістики української мови проходять викладачі багатьох вищих навчальних закладів України – Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Херсонського, Ізмаїльського, Криворізького, Переяслав-Хмельницького, Полтавського, Ніжинського, Вінницького, Чернігівського, Кам’янець-Подільського, Черкаського, Бердянського, Сімферопольського, Тернопільського університетів та ін.

Пройшовши науково-педагогічну підготовку на кафедрі стилістики, кілька викладачів, аспірантів і докторантів стали завідувачами мовознавчих кафедр: проф. Шевчук С.В.  очолює кафедру культури української мови, (в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова), проф. Погиба Л.Г. (в Академії СБУ), проф. Руденко Л.М. (у Херсонському університеті), проф. Буткова Г.В. (в Ізмаїльському університеті), Васильченко В.М. (в Академії МВС), Струганець Л.В. (в Тернопільському національному університеті ім. В.Гнатюка).

На кафедрі стилістики української мови у свій час захистили докторські дисертації Руденко Л.М., Сімонок В.П. та кандидатські дисертації Руденко Л.М., Баран Т., Шевчук С.В., Савицький С.С., Кравець Л.В., Власенко В.В., Горох Г.В., Тищенко О.М., Васильченко В.М., Слободянюк Н.Ю., Маленовський Ю.Л., Равлюк С.І., Злєй І.В., Братаніч О.В., Дорошенко С.І, Денискіна Г.О., Калита О.М., Ткаченко Т.В., Бірюкова, Тумай Н.В., Стежка Ю.І.

Колектив кафедри бере активну участь у науковому, громадсько-політичному, національно-культурному житті університету й України.

Викладачі кафедри стилістики проводили і проводять значну громадську роботу, спрямовану на утвердження державного статусу української мови, розширення її функціонального поля в суспільстві, зростання соціального престижу. Виконуючи основне положення Закону про мови (з 28 жовтня 1989 р.) про державність української мови на території України, всі викладачі кафедри працювали на курсах української мови у багатьох державних та громадських установах і організаціях (у генеральній прокуратурі, держпостачі, міністерствах, тов. “Знання”, “Просвіта”), у гімназіях, в інших вузах Києва.

Під науковим керівництвом професора Мацько Л.І. і за її сценаріями протягом семи років (1989-1996 рр.) на Українському державному телебаченні за участю членів кафедри Маленовського Ю.Л., Кравець Л.В., Васильченка В.М., Цівун Н.М. виходили щотижневі передачі “Говоримо українською”, “Наша мова”, “Рідна мова”.

Професор Мацько Л.І. постійно бере участь у радіопередачах, присвячених мовним питанням, а саме: виступ у радіопрограмі “Ярославів Вал” з темою “Роль Т.Шевченка та І.Франка в історії української літературної мови” ( 2001р.); виступ у святковій програмі українського радіо, на каналі “Промінь” з доповіддю “Сучасна українська літературна мова, її сила і краса” (грудень 2001р.); виступ на радіо, канал “Культура”. Доповідь про значення мовотворчості Г.Квітки-Основ’яненка у становленні нової української літературної мови (січень 2003р.); виступ на радіо, канал “Культура”. Лекція “Мова про мову (сучасна мовна ситуація і утвердження української мови як державної)” (лютий 2003р.); виступ у радіопрограмі “Педагогічні роздуми” про українську мову і мовлення учнів та студентів (травень 2003р.); виступ у радіопрограмі “Педагогічні роздуми” про підготовку з української мови і літератури до вступних іспитів у вищі навчальні заклади та про вимоги до українського мовлення абітурієнтів, що приходять в НПУ ім.М.П.Драгоманова (травень 2003р.); виступ на радіо, програма “Культура” з доповіддю “М.П.Драгоманов в історії української літературної мови” ( жовтень 2003р.) Виступи проф. Мацько Л.І. на загальнонаціональному каналі радіо на тему: „Диктант національної єдності” (9.11.2006р., 21.02.2007р.).

Кафедра стилістики видає збірники наукових праць, навчальні програми та методичні посібники й рекомендації. З ініціативи і за участю викладачів кафедри видано 3 словники: “Русско-украинский и украинско-русский словарь. Отличающаяся лексика” (для російськомовних студентів, 1993, 1995; автори Л.Мацько, О.Сидоренко, С.Шевчук); “Російсько-український словник” (1994, автори Л.Мацько, І.Трегуб, В.Христенок, І.Христенок); “Український спортивний словник” (1995., ред.проф. Л.Мацько, автори Ю.Короп, О.Харчук та ін.)

Увесь колектив кафедри бере активну участь у Міжнародному конкурсі української мови, започаткованому Петром Яциком. Крім того, під керівництвом проф.Л.Мацько і з її авторством вийшли збірники диктантів з української мови для учнів середніх шкіл усіх типів (1995,1996), для випускників шкіл (1993,1998), навчальні посібники з української мови для старшокласників і випускників (1990,  1992, 1993, 1995, 1996), підручник з української мови для студентів філологічних факультетів університетів  України (1997), методичний посібник «Українська мова. Тексти для переказів»  (1998), методичний посібник «Як писати переказ» (1998), «Українська мова» – навчальний посібник з української мови для учнів професійних навчальних закладів.(1998).

        Кафедра постійно видає навчальні посібники з української мови, програми і методичні рекомендації зі стилістики української мови, історії української літературної мови, лінгвістичного аналізу текстів, вступу до мовознавства для філологічних факультетів і сучасної української мови для студентів – нефілологів.

  Доцент кафедри Харчук О.В. працюючи на кафедрі вела велику редакторську роботу, редагуючи навчальну, наукову та навчально-методичну літературу. Так, відредагувала  підручник «Загальна психологія»(1997), «Україна в контексті світової цивілізації» (1999), програму спецкурсу «Національна свідомість як загальнолюдська цінність» (1999).

         Кафедра активно  включилася в роботу з дослідження мови репресованних письменників, повертаючи у практику викладання лінгвістичних дисциплін мовотворчої спадщини незаслужено вилучених з української літератури митців.

За результатами наукового дослідження “Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття” розроблено  автоматизовану інформаційну систему “Lingua” (виконавець – докторант, нині доктор філологічних наук Струганець Л.В.) для комп’ютерної обробки текстів і словників та формування блоків дидактичних матеріалів. Робота за новаторський її характер одержала високу оцінку і грант Американської ради освітніх товариств.

Під науковим керівництвом проф. Мацько Л.І. підготовлено і введено в дію освітньо-інформаційний Інтернет проект “Нова мова” (http://novamova. com.ua). Організаційну і змістову частини виконали колишні аспіранти Максим Дудик і Оксана Калита (нині викладач кафедри стилістики).

Однією з ідей, покладених в основу концепції проекту “Нова мова” є й відродження безпідставно забутої лексики української мови. Вона взята за основу дисертаційного дослідження “Лексико-семантична реактивація лексики пасивного фонду у мові засобів масової інформації” Максима Дудика. Ідея визнана унікальною у мовознавчій теорії і Максим Дудик став переможцем відкритого конкурсу “Сучасні проблеми” (Contemporary Issues Fellowship Program), що проводився  Відділом освітніх і культурних програм Держдепартаменту США та одержав ґрант продовжити дослідження з цієї проблеми в Гарвардському університеті США з 20 лютого по 20 червня 2004 року.

На базі кафедри стилістики української мови була сформована (і діє до сьогодні) провідна в Україні наукова школа функціональної лінгвістики і лінгводидактики та методики української мови під керівництвом проф. Мацько Л.І. У науковому полі дослідної школи Мацько Л.І. працюють зі своїми індивідуальними темами доктори наук: Руденко Л.М., Караман С.О., Сіменок В.П., Струганець Л.В., Семеног О.М., Симоненко Т.В., докторант Кравець Л.В., та 26 кандидатів філологічних наук, що нині працюють у кількох вищих навчальних закладах і установах України.