Тематика дипломних робіт

Деталі
Перегляди: 26939

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

з видавничої справи та літературного редагування
для студентів Інституту української філології
спеціальніс
ть «Видавнича справа та редагуваня»

1.     Концепція витоків українського рукописного книготворення.

2.     Концепція витоків та основних етапів розвитку українського друкарства.

3.     Виникнення друкарства як чинник кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи.

4.     Друкарня Києво-Печерської лаври та її роль у ствердженні української школи редагування та видавничої справи.

5.     Роль радянської цензури у книговидавничій справі України (1917 – 1991).

6.     Політика урядів УНР у видавничій справі.

7.     Періодична педагогічна преса сучасної України.

8.     Педагогічні видавництва України (1991 – 2008 роки).

9.     Видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»: нові підходи до формування тематики, оформлення видань, організації видавничої діяльності, пропаганди та розповсюдження книги (маркетингової служби).

10. Біблія як предмет редакторського та видавничого аналізу.

11. Українське видавництво «Час».

12. Українське видавництво «Криниця».

13. Українське видавництво «Веселка»: історія та нинішні перспективи.

14. Українське видавництво «Наукова думка»: нові підходи до формування тематики, розвитку національних напрямів наукової літератури.

15. Українське видавництво «Вища школа»: концепція підручника.

16. Особливості редагування текстових матеріалів у газеті в нових суспільних  умовах.

17. Нові суспільні умови – нова «філософія» книговидавничої справи

18. Дослідження досвіду та невикористаних можливостей української книговидавничої справи (у тематиці, мобілізації свого інтелектуального потенціалу, а також у ринкових технологіях).

19. Навчальна література: типологія і стиль.

20. Методика редакторської роботи над фактичним матеріалом (можливий порівняльний аспект: у газеті і в науковому тексті).

21. Особливості редагування публікацій сучасної української преси з урахуванням тенденцій до посилення її інформаційного характеру.

22. Методи просування української книги на ринку (внутрішньому і зовнішньому).

23. Моделі видавничого процесу в сучасному журнальному виданні наукового і педагогічного спрямування.

24. Принципи оцінювання якості книжкових видань.

25. Особливості видавничої підготовки та редагування науково-популярних видань.

26. Виставки-ярмарки як чинник маркетингової діяльності субєктів видавничого бізнесу.

27. Особливості конкуренції на книжковому ринку (аспект: Україна і Росія).

28. Методика максимально інтенсивного просування книги на ринку (мерчендайзинг).

29. Особливості літератури «нової хвилі» авторів в Україні (художні твори і публіцистика, спрямовані на виховання і совіту молоді).

30. Політика Української держави у книговидавничій справі (1991 – 2008).

31. Проблеми розвитку сучасного українського наукового стилю (генезис втрат радянського періоду та формування єдиного нормативного поля).

32. Типи газет та їх оформлення.

33. Українська видавнича справа в Польщі.

34. Українська видавнича справа в Чехії.

35. Українська видавнича справа у Словаччині.

36. Українська видавнича справа у Канаді.

37. Українська видавнича справа української діаспори.

38. Українська видавнича справа  в Австрії.

39. Еволюція оформлення газет і журналів.

40. Соціальна практика і журналістський текст.

41. Специфіка редагування на радіо.

42. Особливості редагування на телебаченні.

43. Сучасний стан поліграфічної галузі в Україні.

44. Цифровий друк: історія, сучасні тенденції.

45. Регіональні літературно-художні журнали: тенденції та перспективи розвитку.

46. Інформаційні видання: історія, типологія, методика підготовки.

47. Рекламна газета: особливості типології.

48. Рекламна символіка і масова свідомість.

49. Структура та дизайн регіональних періодичних видань.

50. Міська газета та її аудиторія.

51. Етапи становлення та розвитку видавничої справи Німеччини.

52. Текст-розповідь і особливості його редагування.

53. Текст-опис і особливості його редагування.

54. Особливості редагування тексту-роздуму.

55. Моделі видавничого процесу в сучасному журнальному виданні.

56. Специфіка видання кольорових журналів.

57. Графічна концепція журнального видання.

58. Фактична і комунікативна точність у журналістському і науковому творі.

59. Причини зяви і побутування мовного суржику.

60. Девіативні характеристики наукових текстів.

61. Усунення невизначеностей і двозначностей у редагованих текстах – важливий складник майстерності редактора.

62. Типологічний аналіз стилістичних помилок у наукових та навчально-педагогічних текстах.

63. Відмінності в системі правил українського ділового та наукового стилю в українській і російській мовах.